• S4300015.JPG
  • SAM_1032.JPG
  • SAM_3020.JPG
  • SAM_5767.JPG
  • SAM_5772.JPG
  • SAM_5779.JPG
  • SAM_5780.JPG
  • SAM_5784.JPG

Poděkování sponzorům

aventinumPoděkování - chtěli bychom poděkovat Ing. Zdeňku Pavlíkovi ze společnosti Aventinum za věcný dar v podobě souboru knih s názvem Příběhy z her: William Shakespeare. Knihy využijeme v hodinách českého jazyka k nácviku hlasitého čtení.

Zápis žáků 2019/20

zapisV úterý 9. 4. 2019 v době 8:00 – 14:30 hodin se uskuteční zápis žáků do 1. ročníku ZŠ praktické a ZŠ speciální.
Do obou typů škol mohou být přijati žáci na základě žádosti rodičů a doporučení poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum).
Telefon do školy: 487 762 391

Poděkování sponzorům

Děkujeme všem našim partnerům za jejich podporu.
bedimex wBEDIMEX s.r.o., Peach wButtner s.r.o.,
kancl wKANCL s.r.o., kipex wKipex s.r.o.,
pala wPALA s.r.o., xertec wXERTEC a.s.