• S4300015.JPG
 • SAM_1032.JPG
 • SAM_3020.JPG
 • SAM_5767.JPG
 • SAM_5772.JPG
 • SAM_5779.JPG
 • SAM_5780.JPG
 • SAM_5784.JPG

Prevence sociálně patologických jevů

Napsal vh. Publikováno v Poradenství

Školní preventivní program

MB900433088

pedagog Eva Šulcová, Dis.

ŠPP 2017-2018

Nabídka volnočasových aktivit

 • Kroužek dramatické a pohybové výchovy
 • Informatika
 • Kroužek výtvarný
 
Praktické aktivity
 • Preventivní programy zajišťované společností Maják Liberec

Školní rok 2013/2014

Preventivní programy pro žáky     24. 4. 2014
 
Zdravé tělo 1                      1. - 3. ročník
Program se zaměřil na postoje žáků a porozumění problematiky vzniku závislosti a zdravotních rizik. Hlavními tématy byly alkohol a tabákové výrobky. Program pracuje s pojmy závislost, alkohol, tabákové výrobky, ochrana zdraví. Žákům byla představena rizika pasivního kouření s praktickými výstupy, jak chránit své zdraví. V programu se žáci také seznámili s postupem při nalezení injekční stříkačky.
 
Zdravé tělo 2                       4. - 6. ročník
Program se zaměřil na rizika užívání tabákových výrobků, alkoholu a vzniku závislosti. U žáků pomohl formovat zdravé postoje v rámci této problematiky ke svému nejbližšímu okolí. Pracoval s pojmy závislost, oxid uhelnatý, dehet, nikotin, opilost (intoxikace). Program posílil dovednost účastníků aktivně zastávat své postoje a odolat tlaku vrstevnické skupiny.
 
Mně žádný trest nehrozí     7. - 9. ročník

Cílem programu bylo poskytnout účastníkům specifické informace o trestně-právní problematice ve vztahu k jejich věku a možným situacím, při kterých dochází k porušování platných zákonných norem mladými. Na konkrétních příkladech (přestupky – alkohol, kouření, držení drog; trestné činy – výroba a distribuce omamných a psychotropních látek, majetkové trestné činy, vandalství aj.) modeluje, kde je hranice právní odpovědnosti dětí a mladistvých a jaké důsledky může nést pro mladé lidi překročení zákona.

Dokument ke stažení

SAM 3900 SAM 3903